Naprapati

En av naprapatins huvudtekniker kallas för manipulation!

manipulationI syfte att normalisera funktionen i en rygg- eller extremitetsled hos en patient tar naprapaten grepp med sina händer över leden. För att vara specifik, och därmed kunna ha ett så litet rörelseutslag som möjligt, blockerar naprapaten med sina händer alla rörelser som inte är önskvärda i både den aktuella leden och i övriga leder som annars skulle kunna påverkas. Naprapatens handrörelser avslutas med ett snabbt tryck, en impuls, som går utöver gränsen för ledens fysiologiska rörlighet, dock utan att överskrida det anatomiska ytterläget.

Mobilisering

mobiliseringI syfte att normalisera funktionen i en rygg- eller extremitetsled använder naprapaten, som alternativ till manipulationen, mobilisering. Naprapaten tar även här grepp med sina händer över leden och blockerar oönskade rörelser i aktuell led och i övriga leder. Önskad rörelse tas sedan ut inom eller vid den fysiologiska gränsen för leden, utan att någon impuls läggs till. Patienten får dessutom själv delta aktivt i ett isometriskt motarbete med de muskler som förhindrar önskad rörelse. Därigenom dras nytta av senspolarnas hämmande verkan på muskeltonus vid den efterföljande avslappningen, då den önskade rörelsen passivt tas ut.

Triggerpunkter

triggerpunkterI syfte att behandla smärttillstånd uppkomna av muskelspänningar behandlar naprapater triggerpunkter (myofasciala triggerpunkter). Triggerpunkter är delmuskelspänningar och utgörs av spända muskelsträngar som orsakar lokal och/eller karaktäristisk projicerad smärta. Till exempel kan muskelspänningar i nacken ge spänningshuvudvärk. Behandlingen av triggerpunkterna riktas mot att bryta den onda cirkel som upprätthåller muskelspänningen. Det vanligaste är att man använder sig av pressur, dvs. man anlägger ett tryck över den specifika punkten, man kan även använda sig av massage och/eller muskeltöj för att uppnå resultat.

Massage

massageBehandlingsmetoden massage är en bra teknik för att mjuka upp en spänd muskel. 
I syfte att normalisera spänningstillstånd i muskler använder naprapater klassisk massage. I klassisk massage används olika väl beprövade och vedertagna grepp som strykningar, knådningar, friktioner, kantningar och saxningar för att till exempel öka cirkulationen, men även för att töja i både muskler och bindväv. Massagen fungerar utmärkt för att bryta den onda cirkel en spänd muskel befinner sig i, men är för naprapaten även ett viktigt instrument i att för- och efterbehandla såväl manipulations- och mobiliseringsbehandling som muskeltöjning.

Muskeltöjning

stretchI syfte att normalisera spännings- och smärttillstånd i muskler använder naprapaten olika muskeltöjningsmetoder. De tekniker som används är väl beprövade och vedertagna, främst använder man PNF (Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering).
Tekniken syftar till att på ett optimalt sätt utnyttja senspolarnas och muskelspolarnas funktioner för att på så sätt skapa största möjliga avspänning i muskeln och därmed goda förutsättningar för normal rörlighet och minskad smärta. Naprapaten lär även ut hur man kan töja musklerna själv hemma, också det i rehabiliterande och förebyggande syfte. Naprapaternas sätt att töja muskler ställer stora krav på specifika kunskaper i såväl anatomi som fysiologi.

Elektromedicin

elektromedicinI syfte att komplettera de manuella behandlingsteknikerna, när så behövs, använder sig naprapaten av elektromedicin i olika former. Elektromedicin kan användas antingen för att få muskler att slappna av eller för att få muskler att arbeta.

Rehab och träning

Efter grundprincipen att skapa en balans mellan styrka och rörlighet för patienten utformas individuella träningsprogram. I syfte att behandla underliggande orsaker till de funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen som behandlas utformar naprapaten individuella träningsprogram till sina patienter. Den träning som används är mycket varierande. Muskelträning i olika former, konditionsträning och hemtöjningsövningar ingår i programmen.
Träningsprogrammen används i både förebyggande och rehabiliterande syfte. Grundprincipen är att skapa en för patienten god balans mellan styrka och rörlighet.
I rehabiliterande och förebyggande syfte ger också naprapaten råd för att förbättra patientens arbetsställning och/eller teknik.

Idrottslig rehabilitering

Fler och fler naprapater arbetar regelbundet med såväl förebyggande som rehabiliterande träning. Utbildningsmässigt har också fler naprapater breddat sin kompetens inom detta område. Att rehabilitera en person kan innebära allt ifrån en idrottslig rehabilitering efter knäskada till att återfå en person i arbete med både fysiologiska och psykologiska aspekter. Vi ser allt oftare naprapater i idrottsliga sammanhang. Många elitidrottsklubbar inom fotboll, innebandy, ishockey m fl väljer att använda sig av naprapatens kunskaper.